Ahlaki Sorumluluk

En başta gelen ahlaki sorumluluğumuz CK’nın bütün birimlerinde ahlaki bir çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Adil ve dürüst işletmecilik uygulamaları, hem çalışanlar hem de yöneticiler açısından davranış kurallarında yüksek bir standardın tutturulması ahlaki bir hedef olarak benimsenir. Doğrudan veya dolaylı olarak, rüşvet, komisyon almak, vermek, taahhüt etmek veya teklif etmek, maddi veya gayri maddi herhangi bir menfaat sağlamak hiçbir şart altında kabul edilemez. Bu konularda makul özeni göstermeyen tüm çalışanlar için CK Crane disiplin kuralları doğrultusunda en ağır yaptırım uygulanır.