Çevre Politikamız

CK Crane faaliyetlerini sürdürürken doğaya zarar vermemeyi veya zorunlu hallerde verilebilecek zararı en aza indirecek tedbirleri almayı hedefler. Ürettiği ürünlerin de çevreyle dost olmasını hem tasarım hem de üretim aşamalarında gözetir. Temiz enerji kaynaklarının kullanılmasında kendisine düşen teknolojik katkıyı yapma konusunda öncü bir rol üstlenir. CK, kule vinç sanayiisinin çevreci bir felsefe ile faaliyetlerini sürdürmesinin insanlığın ortak gelecek ve refahına katkıda bulunacağının bilincindedir.

Bu kapsamda CK Crane;

  • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı,
  • Kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini,
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını hedeflemektedir. Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.