Gelir Yönetimi

Şirketler bir taraftan karşı karşıya oldukları riskleri yönetirken, diğer taraftan işletmenin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, gelir ve kârlılığını arttırmak zorundadır. Bu amacı gerçekleştirecek organizasyon, süreç ve operasyonların yönetilmesi, iş modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. CK Crane olarak, gelir yönetiminde geleneksel yaklaşımlardan farklı, yeni iş modelleri uyguluyoruz. Gelir Yönetimi, Gelir Güvence Yönetimi, Müşterinin Yaşam Değeri, Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Yönetim, Müşteri Kredibilite ve Riskine Dayalı Yönetim Modelleri bunların başında gelmektedir. Uyguladığımız iş modelleriyle, şirketinizin sürdürülebilir büyümesine, gelir ve kârlılığının artırılmasına katkıda bulunuyoruz.