Kurum İçi İletişim Yönetimi

Değişen iş dünyasında kurum içi iletişimin de tanımı değişmektedir. Kurum içi iletişim, yönetim ile “iç müşteriler” olarak adlandırılan çalışanlar arasında bilgi akışını sağlayan bir kanal olarak hizmet etmektedir.

Kurum içi iletişim; çalışanların, kurumun değerlerini ve kültürünü benimsemesini kolaylaştırma ve kuruma bağlılığını artırma işlevi görür. Çalışanların kuruma inanması, kendilerini kurumun bir parçası olarak hissetmesi kurum kültürü aracılığıyla sağlanır. Rekabetin yoğun olduğu günümüz ekonomik yapısında, müşterinin tatmin olması, çalışanın tatmin olmasına bağlıdır; başka bir deyişle, mutlu olmayan çalışanın muhatap olduğu kişileri mutlu etmesi mümkün değildir. Bu anlamda; kurum içi iletişimin kurumun hedeflerine ulaşmasında destek almak için yapılan bir yatırım olduğunu unutmamak gerekir. Çalışanların ortak değerlere sıkı sıkıya bağlanması kurumun başarısını ve müşteri memnuniyetini ve sonuçta karlılığı sağlayacaktır.

CK Crane, kurumsal bilgilerin ve yeniliklerin önce çalışanlarla paylaşılabilmesi, çalışanların sadakatinin ve motivasyonunun sağlanabilmesi amacıyla kurum içi iletişim faaliyetlerini planlı ve süreklilikle yürütür. CK Crane kurum içi iletişim çalışmalarında; kurumun gelecek planlarından yola çıkarak stratejisine uygun ve kurumun iş hedefleri ile ilişkilendirilmiş bir iç iletişim stratejisinin geliştirilmesi, hedef kitlenin tanımlanması, hedef kitleden beklenen algılama ve davranış değişikliklerinin tanımlanması ve/veya iletişim hedeflerinin belirlenmesi, projelendirme, planlama ve uygulama, ölçümleme ve değerlendirme gibi aşamaları izlemektedir.