Kurumsal Sorumluluk

  • CK Crane bütün iş ve işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasaları ve tüm mevzuata uygun iş yapmayı benimser ve uygular. Ek olarak, uluslararası anlaşmalara uymayı, iş yaptığı yabancı ülkelerin sözleşmeler kapsamında üzerinde karşılıklı anlaşılmış yasal çerçevelerine uymayı da bir iş etiği ilkesi olarak benimser. Çalışma hayatında tüm faaliyet ve işlemler, yasa ve yönetmelik yükümlülükleri çerçevesinde yürütülür. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur.
  • En önemli ekonomik sorumluluğumuz sürdürülebilir bir kârlılık, verimlilik ve büyüme içinde ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Ürettiğimiz ürünlerde ulusal katma değer oranını artırmakla milli gelirimize ve ticaret dengemize pozitif bir katkıda bulunmuş oluruz. Verimli ve kârlı olarak ülke ekonomisine ek istihdam da yaratmış oluruz. Bu durum gerek CK Crane adına, gerek çalışanlar adına ödenen vergiler yoluyla devlet bütçesine de katkı anlamına gelmektedir.
  • CK Crane başta iş kanunu ve vergi kanunları olmak üzere bütün yasal mevzuata uyarak devlete karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirir. Bunun da ötesinde uluslararası iş ilişkilerinde büyük bir Türk şirketi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarlarını kendi iktisadi çıkarlarının üzerinde tutar. Faaliyeti gereği bünyesinde yer alan devlet sırlarının korunmasında azami dikkat ve tedbiri gösterir. Her CK Crane'li CK’ın başarısına katkıda bulunmanın, vatanseverliğin en somut göstergelerinden biri olduğunu yüreğinde hisseder.
  • CK Crane, tedarikçilerini zor durumda bırakacak ya da sömürülmeleri anlamına gelecek ticari uygulamalardan kaçınır. Tedarikçilerinin daha kaliteli ürünler üretebilmesini temin için onlara teknik ve eğitim desteği sunmayı sosyal sorumluluğunun bir gereği sayar. Tedarikçilerinden de kendisi için üretim yaparken iş etiğine uygun davranmalarını bekler. Tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerde adil ve saygılı davranılır, yükümlülükleri zamanında yerine getirmek için gerekli özen gösterilir. İş yapılan kişi ve kuruluşlar ile CK’nın iş ortaklarının gizlilik dereceli ve hassas bilgileri özenle korunur.