Daima “en iyi” olmak!

Önce müşterilerimiz ;

İş süreçlerimizin performansını, sorumluluk ve inisiyatif sahibi tavrımızı ve güvenirliğimizi koruyarak, istenilen müşteri memnuniyetini sağlarız. Böylelikle, tüm konuklarımız ve iş ortaklarımız için değer üretmeye devam ederiz.

Sahipleniriz ;

İşin gereklerinin yerine getirilmesi, sistemlerimizin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin yetkinliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul ederiz ve Şirketin kaynaklarını verimli ve etkin kullanıp, çalışmalarımızı Şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız. Sadece işin doğru yapılması ile değil Şirketimize kattığı fayda doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütürüz.

Takım ruhuyla çalışırız ;

Ortak hedef ve değerlerimiz doğrultusunda kendi çalışma ekibimizle ve diğer çalışma arkadaşlarımızla saygılı, adil, özverili, paylaşımcı, katılımcı bir şekilde ve dayanışma içinde çalışarak şirketimizin performansına katkı sağlamanın ve kurumumuza bağlılığın değerine inanıyoruz.

Sürekli gelişiriz ;

Takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde ve Şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız. Takım olarak başarma hissini güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaşır ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırırız.

Yaratıcı düşünürüz ;

Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi ve mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeye odaklanırız. Anadolu Rulman olarak varlığımızın sürekliliğinin yaratıcı düşünceden ve yenilikçi yaklaşımdan kaynaklandığına inanırız.